บ้านหลังที่ 3

รายละเอียดการทำงาน

- ทีมช่างล้างห้องนอนที่ 2 ฝั่งซ้ายติดระเบียงด้านหลัง

        

- ทีมช่างล้างห้องนอนตรงกลางตรงทางขึ้นชั้น 2 

     

Visitors: 18,560