ขายแอร์

                                               

                                                  ตาราง ราคาขายพร้อมติดตั้ง

    

                                                                      

Sharp Model Spec ราคาขายพร้อมติดตั้งฟรี
1 AH/AU-GX10   9000 BTU INVERTER 13,400
2 AH/AU-GX13 12000 BTU INVERTER 14,400
3 AH/AU-GX18 18000 BTU INVERTER 24,400
4 AH/AU-GX24 24000 BTU INVERTER 30,400
5 AH/AU-XP10WMB 9000 BTU INVERTER PLASMA 15,400
6 AH/AU-XP13WMB 12000 BTU INVERTER PLASMA 17,400
7 AH/AU-XP18WMB 18000 BTU INVERTER PLASMA 23,400
8 AH/AU-XP24WMB 24000 BTU INVERTER PLASMA 32,400
9 AH/AU-XP10WHB 9000 BTU INVERTER PLASMA IOT 18,400
10 AH/AU-XP13WHB 12000 BTU INVERTER PLASMA IOT 19,400
11 AH/AU-XP18WHB 18000 BTU INVERTER PLASMA IOT 26,400
12 AH/AU-XP24WHB 24000 BTU INVERTER PLASMA IOT 31,400

 

                                                                  

Haier Model Spec ราคาขายพร้อมติดตั้งฟรี
1 HSU-10CTC 9000 BTU  12,400
2 HSU-13CTC 12000 BTU 13,400
3 HSU-18CTC 18000 BTU 19,400
4 HSU-24CTC 24000 BTU 22,400
5 HSU-10VNS (N) 9000 BTU INVERTER 13,400
6 HSU-12VNS (N) 12000 BTU INVERTER 14,400
7 HSU-15VNS (N) 15000 BTU INVERTER 17,400
8 HSU-18VNS (N) 18000 BTU INVERTER 20,400
9 HSU-24VNS (N) 24000 BTU INVERTER 24,400

 

                                                                 

 

Carrier Model Spec  ราคาขายพร้อมติดตั้งฟรี 
1 38ABF010 9000 BTU 12,400
2 38ABF013 12000 BTU 14,400
3 38ABF018 18000 BTU 19,400
4 38ABF025 25000 BTU 25,400
5 38TEVGB010 900 BTU INVETER 14,400
6 38TEVGB013 12000 BTU INVETER 16,400
7 38TEVGB018 18000 BTU INVETER 22,400
8 38TEVGB024 24000 BTU INVETER 27,400
9 38TEVGB028 28000 BTU INVETER 31,400
10 TVAA 010 X INVETER 9000 BTU  18,400
11 TVAA 013 X INVETER 12000 BTU 20,400
12 TVAA 018 X INVETER 18000 BTU 26,400
13 TVAA 024 X INVETER 24000 BTU 32,400
14 TVAA 028 X INVETER 28000 BTU 36,400
15 TVAA 030 X INVETER 30000 BTU 42,400
16 TVAA 033 X INVETER 33000 BTU 45,400
17 TVAA 036 X INVETER 36000 BTU 49,400

  

                                                                   

LG Model Spec ราคาขายพร้อมติดตั้งฟรี
1 IG 10 RN 9000 BTU INVETER 13,400
2 IG 13 RN 12000 BTU INVETER 15,400
3 IG 18 RN 18000 BTU INVETER 23,400
4 IG 24 RN 24000 BTU INVETER 30,400

 

                                                           

CENTRAL AIR Model Spec ราคาขายพร้อมติดตั้งฟรี
1 CFW-IFE09 9000 BTU  12,400
2 CFW-IFE13 12000 BTU 13,400
3 CFW-IFE18 18000 BTU 19,400
4 CFW-IFE25 25000 BTU 25,400

 

 

                                                        

DAIKIN Model Spec ราคาขายพร้อมติดตั้งฟรี
1 FTM 09 PV2S 9000 BTU  14,400
2 FTM 13 PV2S 12000 BTU 17,400
3 FTM 15 PV2S 15000 BTU 21,400
4 FTM 18 PV2S 18000 BTU 26,400
5 FTM 25 PV2S 25000 BTU 36,400
6 FTM 28 PV2S 28000 BTU 39,400
7 FTKQ 09 UV2S 9000 BTU INVETER 15,400
8 FTKQ 12 UV2S 12000 BTU INVETER 18,400
9 FTKQ 15 UV2S 15000 BTU INVETER 23,400
10 FTKQ 18 UV2S 18000 BTU INVETER 27,400
11 FTKQ 24 UV2S 24000 BTU INVETER 39,400

 

                                                               

SAMSUNG Model Spec ราคาขายพร้อมติดตั้งฟรี
1 AR 10 TYHZ 9000 BTU INVETER 14,400
2 AR 13 TYHZ 12000 BTU INVETER 15,400
3 AR 15 TYHZ 15000 BTU INVETER 19,400
4 AR 18 TYHZ 18000 BTU INVETER 21,400
5 AR 24 TYHZ 24000 BTU INVETER 27,400

 

 

                                                                   

TCL Model Spec ราคาขายพร้อมติดตั้งฟรี
1 MAC 10 FS 9000 BTU  11,400
2 MAC 13 FS 12000 BTU 12,400
3 MAC 19 FS 18000 BTU 18,400
4 MAC 25 FS 25000 BTU 21,400
5 TAC-IVX9 9000 BTU INVETER 12,400
6 TAC-IVX12 12000 BTU INVETER 13,400
7 TAC-IVX18 18000 BTU INVETER 19,400
8 TAC-IVX22 22000 BTU INVETER 20,400

 

 

                                                             

HITACHI Model Spec ราคาขายพร้อมติดตั้งฟรี
1 RAS-NH10CLT Deluxe Non-Inverter 10200 BTU 15,400
2 RAS-NH13CLT Deluxe Non-Inverter 12200 BTU 16,400
3 RAS-NH18CLT Deluxe Non-Inverter 20100 BTU 24,400
4 RAS-NH24CLT Deluxe Non-Inverter 23000 BTU 31,400
5 RAS-PH10CLT Standard Inverter 9150 BTU 18,400
6 RAS-PH13CLT Standard Inverter 12000 BTU 20,400
7 RAS-PH18CLT Standard Inverter 18100 BTU 29,400
8 RAS-PH24CLT Standard Inverter 22600 BTU 36,400
9 RAS-PH30HCLT Standard Inverter 28240 BTU 55,400
10 RAS-KH10CLT Deluxe Inverter 9300 BTU 19,400
11 RAS-KH13CLT Deluxe Inverter 12500 BTU 21,400
12 RAS-KH18CLT Deluxe Inverter 18150 BTU 30,400
13 RAS-KH24CLT Deluxe Inverter 23000 BTU 37,400
14 RAS-DH10CLT Deluxe - Plus Inverter 8960 BTU 23,400
15 RAS-DH13CLT Deluxe - Plus Inverter 11830 BTU 25,400
16 RAS-DH18CLT Deluxe - Plus Inverter 18090 BTU 36,400
17 RAS-DH24CLT Deluxe - Plus Inverter 22030 BTU 41,400

 

 

                                                          

MITSUBISHI Model Spec  ราคาขายพร้อมติดตั้งฟรี 
1 MS-GN09VF ECONO 9000 BTU 17,400
2 MS-GN13VF ECONO 13000 BTU 20,400
3 MS-GN15VF ECONO 15000 BTU 24,400
4 MS-GN18VF ECONO 18000 BTU 28,400
5 MS-GN24VF ECONO 24000 BTU 44,400
6 MSY-JS09VF INVETER 9000 BTU 18,400
7 MSY-JS13VF INVETER 13000 BTU 22,400
8 MSY-JS15VF INVETER 15000 BTU 26,400
9 MSY-JS18VF INVETER 18000 BTU 31,400
10 MSY-JS24VF INVETER 24000 BTU 46,400

 

              ช่องทางการติดต่อ

 

  

ID Line : @134wbick

 

FACEBOOK คลิก !

Tel. 095 - 006 -1294

        

    แผนที่ คลิก !

Visitors: 37,382